Independent publisher, writer, and researcher. Editor-in-chief, Vox Populi PH. Email: maria@voxpopuliph.com

Nagkamit ng Ikatlong Gantimpala sa “Peter’s Prize for Covid Literature 2021” (Chapbook)

Image for post
Image for post

“Living as I do with human beings, the more that I observe them, the more I am forced to conclude that they are selfish.” — Natsume Sōseki, “I Am a Cat”

MAGMULA NANG DALHIN NI MONICA ang napulot na kuting sa kanilang barumbarong, palagi na niya itong idinadantay sa kaniyang puyo. Doon nauubos ang oras ng dalagita, lalo na noong nasuhulan niya ang kaniyang ate na sagutan ang kaniyang modules. …


Image for post
Image for post

IKUKUWENTO KO SA INYO ANG AKING HIRAM NA BUHAY; sa paraang ibinahagi siya sa akin ng aking awtor. Para sa kaniya, isa lamang akong miserableng binatilyo na hindi matanggap ng lasenggerong ama dahil masyado akong malamya, mahinhin, at matipid. Wala rin akong malapitan kundi ang sarili dahil napili rin ng awtor na ito na mawalan ako ng ina, na isinalaysay ng aking ama na namatay sa pagkakabuntis sa akin-kaya naman wala rin akong mga kapatid. …


Image for post
Image for post

Kanina, may online frenemy (OF) na kinakausap ako. Ang hinaing naman niya sa ngayon, ang exclusivity ng ilang movement.

OF: Alam mo, friend…nakaiinis talaga ‘yong mga tao na post nang post ng #ProtectDrunkGirls. E, paano naman kaming mga hindi lasing?

Ako: Bhe, hindi nai-invalidate ng movement na iyon ang karapatang pantao mo. Ginawa iyon para magsilbing representasyon at tala ng opresyon: na may mga kabataan at kababaihan na nakararanas ng mga pang-aabuso at isinasawalang-bahala iyon dahil sa sila’y lasing.

OF: E ‘di kasalanan nila ‘yon. Lalasing-lasing kasi, tapos kapag nabastos, iba sisisihin? Drink responsibly nga, ‘di ba?

Ako: Hindi ba’t…


Image for post
Image for post

patuloy akong nauupos
saksi ang mga sigarilyong
pandaliang sumilab,
hinayaan akong balutin
ng mga alabok mula sa
paparating na gabíng
binalot ng malamayang langit.

nawalan na tayo ng dahilan
na muling silaban, ating mga
pusong binalot sa pinakong
mga salita’t bubog ng mapait
na pamamaalam.

hinayaan mo akong masunog
sa pag-abot ng mga taláng
minsan mong ipinangako,
sa pagligaya ng
iyong kuwento sa dilim,
tangan ko na lamang ngayo’y
oda ng ating sansaglit.

pagmasdan mo ang gabí habang ako ay patuloy sa pagiging abo na pinapangalat ang pait ng samyo ng dati pag-ibig natin; ngayo’y kumawala kabilang na sa kasalukyang…


Image for post
Image for post

moonlight streaking
barenaked bodies,
disheveled sheets,
expurgated memories
an allegory of lust
sailing, fleeting —
across miles and cities

it was the trail of
someone’s cigarette
and the remains
of its butt
wailing inside my cranium

these are my flowers
with delicate petals
riven
someone sipped it slowly
reaching the vulva’s
hidden tip

the twilight river formed
patterns of psychedelic skies
as the frisky currents
devour me, unwillingly
my masks withered

i, recollected
absinthal taste of liquor
i, i, recalled
anamorphic thoughts
i, i, i, am trying to remember
but i couldn’t….

Maria Kristelle Jimenez works as a freelance writer, layout artist, and website specialist in Pampanga. She is the founder of Rebo Press Book Publishing, the current associate editor in Filipino of Revolt Magazine, and editor-in-chief of Vox Populi PH. For suggestions, you may leave her a note at maria@voxpopuliph.com.


From the Editor-in-chief

Image for post
Image for post

As early as 1:14 A.M. today, Cagayan River water levels at the Buntun Bridge in Tuguegarao City have overflowed 13 meters — surpassing the highest recorded rate since 1972. Muddy waters from the Cagayan River began flowing toward Isabela, Ifugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, and Quirino.

The dam operators decided to release the excess water. The water releases an utmost amount of 3,491 cubic meters per second. If these numbers are not spine-tingling enough, imagine filling more than a million gallons of water — in just split seconds.

The great flood happened.

As of writing, 156 barangays in 24 towns of…


Editorial Cartoon Highlights

Image for post
Image for post

Imagine this: you are one of six children of a low-income family somewhere in Tondo, Manila. While your family tries to make ends meet with a daily wage of 150 pesos, you realized that people have begun wearing facemasks and face shields, too. Your family realizes that the COVID-19 pandemic has spread, and the virus is now lurking everywhere. Local officials repeatedly tell the public to stay at home, wear protective gear, and sanitize yourself. Your parents are prohibited from doing their daily “sidelines” to “promote” social distancing. At the seventh month of the pandemic, barangay officials suddenly carry out…


Koleksiyon ng mga dagli

Image for post
Image for post

Numero

Calling…

0935-XXX-XXX1
Chad, may ejection bukas.

0949-XXX-XXX2
Mare-renew pa naman tayo, hindi ba?

0935-XXX-XXX1
Sana. Hindi ko alam. Ilang buwan ka na ba?

0949-XXX-XXX2
Apat. Sabay lang tayo, ‘di ba?

0935-XXX-XXX1
Oo?

0949-XXX-XXX2
Hindi mo sigurado, Pau?

0935-XXX-XXX1
Chad, may hindi pa ako nasasabi.

0949-XXX-XXX2
Ano ‘yon, Pau?

0935-XXX-XXX1
Na-promote ako. Ligtas ako, regular na ako.

0935-XXX-XXX1
Pero, tuloy pa rin ang layoff.

0935-XXX-XXX1
Batch number 3.

0935-XXX-XXX1
Chad, pasensiya na.

0935-XXX-XXX1
Trabaho lang.

Pasensiya

0999-XXX-XXX4
pxenxia k n, h? wla din tlaga kc uz xtra m0ney. pndemik dn kc. g0dblez u!!!

Ika-sampung beses mo na itong natatanggap sa iyong de-pindot…


Image for post
Image for post

Koleksiyon ng apat na maikling kuwento na salin sa dramang pang-telebisyon ang “Bayan Ko!”, ang bagong aklat ni Lualhati Bautista na inilimbag ng Dekada Publishing noong 2019. Pinagsama-sama niya ang mga maikling kuwento sa aklat sa upang “muling ipadama ang diwa ng ating mga pinagdaan bilang isang bansa” (Bautista ii) sa kasalukuyang henerasyon ng mambabasa’t manunulat. Sinubukang talakayin ni Bautista sa kaniyang bagong koleksiyon ang iba’t-ibang bitak ng panahon bago, habang, at pagkatapos ng kolonyal na pananakop sa Pilipinas.

Sa pamamagitan ng pagtatagni ng ilang impormasyon mula sa kultura, komunidad, at wika ng ilang siglo ng kolonyalismo sa Pilipinas, nagawang…


Image for post
Image for post

[LIMA]

Halos magkandadapa-dapa na si Luis sa pagkukumahog sa pagtakbo. Hindi alintana ang mga rumaragasang behikulo at ang panaka-nakang pagbuhos ng ulan. Hindi nakaligtas sa nagngangalit na pag-ulan ang naghahabaang buhok at bigoteng dalawang taon na rin nang huling nadampian ng gunting at pomada.

Pakaliwa’t pakanang luminga-linga. Nais lamang ni Luis ang makaalpas sa malulupit na sangkapulisan. Sinisigurado na walang bakas na nabuo mula sa pag-eskapo. Naparatangan si Luis na magnanakaw ng babaeng nakabungguan kanina.

Samantala…

“Putang-ina! Mala-palos pala ang kumag?!” Nabato na ni SPO2 Santos ang batuta sa inis.

“Kung sino ang ‘di gustong masungalngal ng batuta — hanapin —…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store